zpet-m

Mořští ježci

Někdy kolem roku 1994 jsem s rodinou projel všechna lázeňská střediska na Istrijském poloostrově. Skoro všude se dno doslova černalo mořskými ježky. Od té doby jsem přesvědčen, že Istrie je rájem mořských ježků. Naše cestovka vozí své hosty už od roku 1993 do hotelu Slaven v Crikvenici-Selcích. Tehdy tam pár ježků také bylo, ale většinou jenom na odlehlých lesních plážích v okolí. Jenomže ježci každým rokem přibývali. Hlavně zjara, než je děti vylovily. Nejvíc jich bylo tak kolem roku 2000. Od té doby se jejich počet stále zmenšoval. Zdálo se, že některý rok jich je méně, jiný více. Od roku 2011 se v Selcích nenajde ježek ani jediný. Čím to je?  Znečištěnou vodou? Nebo naopak příliš čistou vodou? Řešení jsem nikde nenašel.Morsky_jezekMořští ježci  patří do kmene ostnokožců, který náleží do pododdělení druhoústých. Zástupci ostnokožců jsou lilijice, hvězdice, ježovky, hadice a sumýši. Pro lidské zdraví mohou být nebezpečné hvězdice, ježovky a sumýši.

Ocet a voda
Téměř všechny jedy tvořené ostnokožci jsou citlivé vůči teplu. Proto je nutné ihned po poranění ponořit zraněnou končetinu do co nejteplejší vody smíchané 1:1 s octem. Postiženému to přinese okamžitou úlevu. Potom se pokusíme co nejšetrněji odstranit všechny ostny z rány. Pokud by nějaké v ráně zůstaly, hrozí riziko chronického jizvícího zánětu. Proto je někdy nutné k potvrzení o odstranění všech ostnů provést rentgenové vyšetření a případně ostny odstranit chirurgicky. Nutná je také prevence tetanu. Častá je infekce rány, která se léčí antibiotiky.
Opatření jako ránu pomočit nebo ponořit do alkoholu patří k místnímu folkloru a nejsou účinná. K odstranění zbytků uvízlých ostnů je někdy možno použít YAG laser.
Ježci žijí téměř ve všech mořích, nezávisle na zeměpisné šířce a teplotě vody, v různých hloubkách, většinou při mořském dně. Povrch jejich těl je pokryt tvrdými a ostrými ostny. Některé druhy jsou jedovaté a mohou způsobit i vážné zdravotní poškození.
Poranění o ostny jsou většinou velmi bolestivá právě vzhledem k přítomnosti jedů. Mořských ježků je známo více než 6 000 druhů, z nich zhruba 80 vytváří jed.
Většina jedovatých druhů se vyskytuje v Indopacifické oblasti a v oblasti Karibiku. Některé druhy mají velmi dlouhé ostny, které jsou schopny propíchnout i botu. K poraněním dochází nejčastěji na nohou a rukou. Pokud osten pronikne do kloubu, může způsobit bolestivý zánět kloubní výstelky a velké krvácení. Zůstane-li v ráně část ostnu, tvoří se okolo něj chronický zánět.

zpet-g