zpet-d

Pas nebo občanka?

 

         Už několik let panuje v Čechách chaos v otázce zda na cestu do Chorvatska stačí občanský průkaz, nebo je nutný cestovní pas.Od 1.července 2013 je Chorvatsko členem Evropské unie a proto na cestování do Chorvatska definitivně stačí pouze občanský průkaz.

Nezletilé děti musí cestovat s vlastním cestovním dokladem (pas nebo občanský průkaz).

Cestující, kteří nejsou občany Evropské Unie (např. občané Ukrajiny s trvalým pobytem v Česku), potřebují k cestě do Chorvatska cestovní pas.Vše, co je popisováno níže, platilo do 1. července 2013.

 

         Zeptáte-li se českých státních úředníků na „Oddělení pasů a víz“ nebo na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, nejspíše Vám odpoví něco ve smyslu: „Chorvatské úřady údajně umožňují vstup občanů České republiky na území Chorvatska s platným občanským průkazem. Protože se ale jedná o jednostranné prohlášení chorvatských úřadů nepodložené žádnou mezistátní smlouvou, nemohou úřady České  republiky tuto informaci potvrdit.“

Po takovém šroubovaném nemastném, neslaném prohlášení českých úřadů se občan vyděsí a běží si na poslední chvíli vyřídit předražený cestovní pas. Zcela zbytečně tak ztrácí peníze, čas a nervy.

 

         Ještě nesmyslnější je otázka, zda dostačuje občanský průkaz na průjezd Slovinskem.

Koncem července 2010 proběhla v televizi NOVA, nechvalně známé svými poplašnými katastrofickými zprávami, reportáž o případu českého turisty, kterého pasoví úředníci Slovinska nepustili s občanským průkazem přes hranice Slovinska. Celá zpráva televize NOVA je k poslechnutí ZDE

 

Cestovní kancelář Mráz zaujímá k uvedeným dvěma otázkám následující stanovisko:

 

a) Chorvatské úřady umožňují vstup občanů České republiky na území Chorvatska s platným občanským průkazem. Platnost tohoto opatření si již tři roky každý týden ověřujeme při našich cestách do Chorvatska. Nikdy jsme se osobně ani z doslechu nesetkali s případem, že by český občan s platným občanským průkazem nebyl vpuštěn.

 

b) Slovinsko je stejně jako Česká republika členem Evropské Unie a součástí tak zvaného Šengenského prostoru, ve kterém byly zrušeny hraniční přechody. Všem občanům Evropské Unie je zákonem zaručen volný pohyb po celé Evropské Unii s občanským průkazem.

Pokud by toto zákonné právo úředník kteréhokoli členského státu nerespektoval, je povinností našich úřadů (Ministerstva zahraničních věcí České republiky nebo Velvyslanectví České republiky) zjednat ráznou a okamžitou nápravu například protestem u vlády dané země nebo stížností u Rady Evropy v Bruselu. Nečinnost by byla trestuhodná. Ve zmíněné reportáži ovšem "Ministerstvo zahraničí varuje - Do Chorvatska jeďte raději s pasem".
Je skandální, že Ministerstvo zahraničí, místo aby činilo rázné kroky k vynucení dodržování zákona podáním rázného protestu u Rady Evropy nebo u vlády Slovinska, případně podáním trestního oznámení na TV Nova v případě, že by se odvysílaná reportáž nezakládala na pravdě, vydává nesmyslné varování, které se rovná trestnému činu šíření poplašné zprávy a vyvolávání nesmyslné paniky.

 

         Je velmi pravděpodobné, že zpráva TV NOVA byla neúplná nebo překroucená. Občan, který měl problémy na území Slovinska mohl mít svůj občanský průkaz propadlý nebo poškozený. Mohlo se též jednat o neuvěřitelné diletantství nebo trestuhodnou aroganci příslušného pasového úředníka. Arogantní, nebo příliš pečlivý pasový úředník mohl například bazírovat na skutečnosti, že cestující má na fotografii fousy, které mezitím oholil. Totéž by se ovšem stejně dobře mohlo stát i kdyby onen turista cestoval s cestovním pasem.

 

Nedramatizujme situaci.

Jestliže v posledních několika létech cestují do Chorvatska milióny českých turistů s občanským průkazem a jeden z nich měl problém, je nebezpečí, že i jiné turisty potká stejný problém (snadno řešitelný přechodem přes nejbližší jiný přechod), určitě nesrovnatelně menší než že Vás v příštím okamžiku přejede auto, nebo že Vám při chůzi po chodníku nenadále spadne na hlavu cihla.

 

Přejeme Vám bezproblémovou cestu do Chorvatska.

 

 

 

Dítě napsané v občance

 

Do konce června 2012 není zakázáno cestovat do států Evropské Unie s dětmi do 10 let pouze na občanku, ale nedoporučuje se to, protože v zahraničí nevyčtou z rodného čísla datum narození. Od července 2012 už bude muset každé dítě mít svůj vlastní pas.

Do Chorvatska by mělo platit totéž, co do států EU, ale vzhledem k neuvěřitelnému chaosu, ve kterém se Evropa utápí, je rozumnější dětem vlastní pas pořídit.

 

 

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bude zrušeno

 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy Evropské unie, není  od 1. července 2011 možné do cestovního dokladu rodiče zapisovat údaje o dětech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 stanoví, že zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné do 26. června 2012. To znamená, že po 26. červnu 2012 bude moci dítě (občan mladší 10 let) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

Rovněž dítě (občan mladší 10 let) zapsané v občanském průkazu rodiče bude moci cestovat do států Evropské unie jen s vlastním cestovním dokladem. Rodič bude moci prokazovat údaje k dítěti zapsanému v občanském průkazu pouze na území České republiky.


Správní poplatek za vydání standardního cestovního pasu pro dítě mladší 15 let přitom od roku 2012 zřejmě stoupne na šestinásobek - z nynějších 100 na 600 korun. Počítá s tím novela o správních poplatcích, kterou navrhuje ministerstvo vnitra.


zpet-b