Zasedací pořádek v autobuse

Zasedací pořádek může být někdy oříškem. Nejlepším řešením proto je zapisovat naše hosty do zasedacího pořádku ihned po sepsání přihlášky na zájezd. Tedy systémem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Pokud si to naši hosté přejí, mohou si hned při přihlášení na zájezd vybrat místo v autobuse podle svého přání z míst, která jsou dosud volná.

Nemůžeme Vám ale slíbit přesné číslo Vašeho sedadla. Abychom mohli umístit trojice nebo čtveřice vedle sebe, musíme občas někoho přesunout o jedno místo dopředu nebo dozadu.


zpet-g